Extra VerlofDagen

Bent u een oudere bouwplaatswerknemer? U krijgt dan extra verlofdagen. Uw werkgever krijgt van het Aanvullingsfonds een vergoeding om uw loon door te betalen.

De Extra VerlofDagen regeling geldt tot en met 2020. Sinds 1 januari 2016 bestaat de Extra RoosterVrije Dagen regeling.
Bent u 55 jaar of ouder op 1 januari 2016? Dan krijgt u vanaf uw 55ste de volgende extra verlofdagen:
  • geboren vóór 1956: 13 dagen;
  • geboren tussen 1956 en 1961: 10 dagen.
Ook UTA-personeel boven de 55 jaar heeft recht op doorbetaald extra verlof. De declaratieregeling geldt echter alleen voor bouwplaatswerknemers en niet voor het UTA-personeel.
De extra verlofdagen van de Extra Verlof Dagen regeling vervallen 5 jaar nadat u ze heeft opgebouwd.
Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijgt u ook extra verlofdagen over het arbeidsgeschiktheidsdeel waarover uw werkgever uw loon doorbetaalt.