Extra Verlof Dagen (EVD)

Sinds 2016 is de Extra Verlof Dagen regeling (EVD) vervangen door de Extra RoosterVrije Dagen regeling (ERVD).

De EVD wordt gefaseerd afgebouwd. Dat hebben cao-partijen besloten.
Zowel de groep werknemers als het aantal op te bouwen extra roostervrije dagen is ingeperkt.
  • Werknemers geboren na 1965 krijgen geen extra roostervrije dagen vanaf hun 57ste jaar;
  • Werknemers geboren tussen 1961 en 1965 hebben vanaf hun 57ste jaar recht op een afnemend aantal extra roostervrije dagen per kalenderjaar;
  • Werknemers geboren tussen 1956 en 1961 hebben vanaf hun 55ste recht op 10 extra roostervrije dagen per kalenderjaar;
  • Werknemers geboren vóór 1956 behouden het recht op 13 extra roostervrije dagen per kalenderjaar.
Doordat werknemers recht hebben op extra roostervrije dagen van hun 57ste in plaats van hun 55ste zijn er in 2016 en 2017 geen nieuwe toetreders in de regeling.
Extra roostervrije dagen moeten worden opgenomen in het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Voor extra verlofdagen die in 2015 of eerder zijn opgebouwd geldt nog wel de termijn van vijf jaar.