Opname extra roostervrije dagen binnen het kalenderjaar

Sinds 1 januari 2016 kent de cao Bouw & Infra de regeling extra roostervrije dagen (hierna: ERVD). Afhankelijk van de leeftijd van de bouwplaatswerknemer en de duur van het dienstverband kunnen per kalenderjaar maximaal 10 of 13 ERVD opgebouwd worden. Het Aanvullingsfonds Bouw & Infra kent de declaratieregeling ERVD voor bouwplaatswerknemers als tegemoetkoming in de extra loonkosten van de werkgever.

Volledig recht op opbouw ERVD op 29 december opgebouwd

De opbouw van recht op ERVD wordt vastgesteld op basis van de door de werkgever aangeleverde loongegevens over de desbetreffende loonperiode. Pas zodra het kalenderjaar helemaal ten einde loopt (31 december) is het recht op de laatste ERVD opgebouwd. Dat betekent voor het jaar 2017 dat de laatste ERVD niet eerder dan op vrijdag 29 december kan zijn opgebouwd. Opname van de laatste ERVD kan dus formeel ook niet eerder dan op vrijdag 29 december. Dat kan gelet op de bedrijfsvoering in sommige situaties ongewenst zijn.

Besluit over opname ERVD

Cao-partijen Bouw & Infra hebben daarom besloten dat de laatste ERVD van het kalenderjaar tussen 1 en 31 december van dat jaar mag worden opgenomen. Het Aanvullingsfonds mag daarvoor de tegemoetkoming in de loonkosten vergoeden. Er behoeft dan dus niet strikt aan de voorwaarde voldaan te zijn dat het recht op ERVD eerst volledig moet zijn opgebouwd wil er sprake kunnen zijn van opname van dat verlof. Dat is alleen van toepassing op de laatste ERVD van het jaar.

29-11-2017

In artikel 36c van de cao Bouw & Infra is bepaald dat recht op ERVD:

  • eerst moet zijn opgebouwd (op basis van de duur van het dienstverband);
  • moet worden opgenomen binnen hetzelfde kalenderjaar waarin het recht is opgebouwd.

In de declaratieregeling van het Aanvullingsfonds Bouw & Infra is bepaald dat recht op de tegemoetkoming van de loonkosten aan de werkgever bestaat als:

  • de werknemer een ERVD-recht heeft opgebouwd;
  • de werknemer de ERVD binnen het kalenderjaar van opbouw heeft opgenomen;
  • binnen 6 maanden na opname van de ERVD een declaratie is ingediend.

De opbouw van recht op ERVD wordt vastgesteld op basis van de door de werkgever aangeleverde loongegevens over de desbetreffende loonperiode. Dit betekent dat:

  • na afloop van de eerste kalendermaand (en na aanlevering van de loongegevens) heeft het dienstverband slechts een deel van het kalender bestreken en bestaat recht op 1 /12 deel van het aantal ERVD op jaarbasis;
  • na afloop van het eerste kalenderkwartaal bestaat recht op 1 /4 deel van het aantal ERVD op jaarbasis;
  • halverwege het jaar bestaat recht op 1 /2 deel van het aantal ERVD op jaarbasis;
  • pas zodra het kalenderjaar helemaal ten einde loopt (31 december) is het recht op de laatste ERVD opgebouwd.