Aanvullingsfonds Bouw & Infra voorbereid op nieuwe privacywet

Vanaf 25 mei vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Door de AVG moeten organisaties aan strengere eisen voldoen om de persoonsgegevens die ze hebben, te beschermen tegen misbruik.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken, krijgen dus meer verplichtingen. De AVG versterkt de positie van mensen van wie gegevens worden verwerkt. Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden uitgebreid. Aanvullingsfonds Bouw & Infra gaat altijd al op een zorgvuldige en veilige manier met uw gegevens om. Het beschermen van uw persoonsgegevens heeft continu onze aandacht.
 
Met de invoering van de AVG krijgt u meer rechten en meer inzicht in hoe wij uw gegevens verwerken. In onze privacyverklaring, die wij op 25 mei op onze site publiceren, kunt u lezen welke gegevens wij van u hebben en waar we die voor gebruiken. Ook leest u in de privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u daarvan gebruik kunt maken. Heeft u vragen over de nieuwe privacywet, dan kunt u contact met ons opnemen.

23-05-2018