Lees ons jaarverslag 2021

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds functioneert als thesaurier voor de bedrijfstak. Het fonds subsidieert activiteiten en projecten die binnen de doelstellingen van het fonds passen. In het jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid en de bereikte resultaten.
 

06-07-2022