Nieuwe cao Bouw & Infra

Er is een nieuwe cao Bouw & Infra. Deze cao geldt van 1 februari 2017 tot en met 31 maart 2018.

Saldo dagen

In de nieuwe cao is afgesproken dat het saldo Dagen voortaan automatisch wordt uitbetaald in mei. U kunt uw saldo Dagen nog steeds tussentijds opnemen. Het saldo dat overblijft, ontvangt u samen met het saldo Vakantietoeslag in mei.

08-03-2017