Saldo Duurzame Inzetbaarheid (DI) en Spaaruren (SU) niet automatisch uitbetaald

Het saldo Duurzame Inzetbaarheid en Spaaruren ontvangt u niet automatisch. U kunt deze saldo’s tussentijds laten uitbetalen.

Tussentijdse uitbetaling

U kunt uw Tijdspaarfonds-saldo’s tussentijds laten uitbetalen. Valt u onder de cao Bouw? Vraag dan een tussentijdse uitbetaling aan bij de vakbond.
UTA-werknemers die vrijwillig aan het Tijdspaarfonds deelnemen kunnen dit zelf regelen via Mijn Tijdsparen of de TSF app.

23-04-2019