Saldo DI niet automatisch uitbetaald

In mei zijn de saldo's Vakantietoeslag en Dagen automatisch uitbetaald. In april is het saldo Spaaruren uitbetaald, als u spaaruren heeft. Het saldo Duurzame Inzetbaarheid (DI) wordt niet automatisch uitbetaald.

Saldo Duurzame Inzetbaarheid

Het saldo Duurzame Inzetbaarheid wordt niet automatisch elk jaar uitbetaald.  Het saldo blijft dus staan totdat u vraagt om het saldo te laten uitbetalen. U kunt zelf bepalen wanneer u het saldo wilt laten uitbetalen. Er moet natuurlijk wel voldoende saldo zijn. 

Bouwplaatswerknemers vragen dit aan via de vakbonden (FNV, CNV en HZC). UTA-werknemers die vrijwillig aan het Tijdspaarfonds deelnemen, kunnen dit zelf via Mijn Tijdsparen regelen.

Bij Duurzame Inzetbaarheid gaat het erom dat u gezond en gemotiveerd kunt blijven werken. Bijvoorbeeld door op latere leeftijd extra verlofdagen te kopen. Of door extra opleidingen naar keuze te volgen. 

23-05-2017