Uitzendkrachten in het Tijdspaarfonds

Vanaf mei 2017 is het voor uitzendwerkgevers mogelijk om voor hun werknemers die werkzaam zijn in de sector Bouw & Infra stortingen te doen in het Tijdspaarfonds.

Voor uitzendkrachten kan deelname aan het Tijdspaarfonds aan de orde zijn. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uitzendkrachten die als UTA-werknemer werkzaam zijn mogen vrijwillig deelnemen aan het Tijdspaarfonds.

Zodra wij de premieaanlevering hebben verwerkt, ontvangt de uitzendwerkgever een brief met het registratienummer van de uitzendkracht. Vanaf dan is het mogelijk voor de uitzendwerkgever stortingen te doen in het Tijdspaarfonds. Zodra wij de eerste storting aan het Tijdspaarfonds hebben verwerkt, ontvangt de desbetreffende werknemer een welkomstbrief met informatie over het Tijdspaarfonds.

Vaste opbouw betaalkenmerk

Voor stortingen naar het Tijdspaarfonds moet het betaalkenmerk als volgt zijn:

registratienummer[spatie]ledennummer[spatie]loonperiode

Voorbeeld met nummers:
8504040025 082800532 1-2017

Met [spatie] bedoelen we een gewone spatie, dus geen _ underscore of - verbindingsstreepje.

Registratienummer = het registratienummer van de werknemer (10 cijfers)
Ledennummer = uw werkgeversnummer bij APG (9 cijfers)
Periode = de loonperiode waarop de storting betrekking heeft. De vorm waarin u dit noteert, is vrij.

Elk saldo heeft een eigen rekeningnummer.

01-05-2017