Wijziging loonperiodiciteit

Een aantal werkgevers is bij het aanleveren van de pensioenpremies via Werkgeversdiensten APG per 1 januari 2017 gewijzigd van loonperiodiciteit. Bijvoorbeeld van maand naar vier weken. Hierdoor heeft u voor het aanleveren van de premies wellicht een nieuw aansluitnummer ontvangen. Het ledennummer van de werkgever verandert niet bij het Tijdspaarfonds en het Aanvullingsfonds Bouw & Infra. U blijft brieven ontvangen met het ledennummer dat u van ons gewend bent. Ook voor de stortingen aan het Tijdspaarfonds kunt u dit ledennummer blijven gebruiken.

01-05-2017