Betaaldata

De saldo's Spaaruren, Vakantietoeslag en Dagen betalen wij automatisch uit.

  • April: uitbetaling saldo Spaaruren (alleen als u spaaruren heeft);
  • Mei: uitbetaling saldo Vakantietoeslag en saldo Dagen.

Het saldo Duurzame Inzetbaarheid wordt niet elk jaar automatisch uitbetaald. Het saldo blijft dus staan totdat u hierom vraagt. U kunt zelf bepalen wanneer u het saldo wilt laten uitbetalen. Er moet natuurlijk wel voldoende saldo zijn.
Bouwplaatswerknemers vragen dit aan via de vakbonden (FNV, CNV en HZC).
UTA-werknemers die vrijwillig aan het Tijdspaarfonds deelnemen, kunnen dit zelf via Mijn Tijdsparen regelen.

U kunt zelf bepalen wanneer u het saldo Dagen wilt laten uitbetalen. Er moet natuurlijk wel voldoende saldo zijn. U kunt niet rood staan.
Bouwplaatswerknemers vragen dit aan via de vakbonden (FNV, CNV en HZC).
UTA-werknemers die vrijwillig aan het Tijdspaarfonds deelnemen, kunnen dit zelf via Mijn Tijdsparen.
Het restant van het saldo maken wij automatisch over in mei, samen met het saldo Vakantietoeslag.