Betaaldata

De saldo's Vakantietoeslag en Dagen betalen wij automatisch uit.

Het saldo Spaaruren voor bouwplaatswerknemers (alleen als verplicht overwerk is verricht) wordt vanaf 2019 niet meer automatisch uitbetaald in april. Het saldo Spaaruren blijft dus staan totdat u om uitbetaling vraagt. Als u een saldo Spaaruren hebt kunt u naar eigen wens het tegoed of een deel daarvan laten uitbetalen. Uitbetaling vraagt u aan via de vakbonden (FNV, CNV en HZC).

Overslaan jaarlijkse uitbetaling saldo Dagen (D) en saldo Vakantietoeslag (VT) 
Elk jaar kunt u er voor kiezen of u de jaarlijkse uitbetaling van het saldo Dagen (D) en het saldo Vakantietoeslag (VT) wilt overslaan. U kunt dit zelf regelen via Mijn Tijdsparen. Als u bent ingelogd op Mijn Tijdsparen gaat u naar aanhouden jaarlijkse uitbetaling, bij overslaan jaarlijkse uitbetaling kiest u Ja.

Het saldo Duurzame Inzetbaarheid wordt niet elk jaar automatisch uitbetaald. Het saldo blijft dus staan totdat u hierom vraagt. U kunt zelf bepalen wanneer u het saldo wilt laten uitbetalen. Er moet natuurlijk wel voldoende saldo zijn.
Bouwplaatswerknemers vragen dit aan via de vakbonden (FNV, CNV en HZC).
UTA-werknemers die vrijwillig aan het Tijdspaarfonds deelnemen, kunnen dit zelf via Mijn Tijdsparen regelen.

U kunt zelf bepalen wanneer u het saldo Dagen wilt laten uitbetalen. Er moet natuurlijk wel voldoende saldo zijn. U kunt niet rood staan.
Bouwplaatswerknemers vragen dit aan via de vakbonden (FNV, CNV en HZC).
UTA-werknemers die vrijwillig aan het Tijdspaarfonds deelnemen, kunnen dit zelf via Mijn Tijdsparen.
Het restant van het saldo maken wij automatisch over in mei, samen met het saldo Vakantietoeslag.