De regeling

In de cao Bouw & Infra hebben werkgevers- en werknemerspartijen samen afspraken gemaakt over de Tijdspaarfondsregeling.

De regeling van het Tijdspaarfonds staat uitgebreid beschreven in deĀ cao Bouw & Infra 2020.