De regeling

In de cao Bouw & Infra hebben werkgevers- en werknemerspartijen samen afspraken gemaakt over de Tijdspaarfondsregeling.

De regeling van het Tijdspaarfonds staat uitgebreid beschreven in de cao Bouw & Infra 2021-2022.

Wilt u de vorige cao lezen? Dan bekijkt u cao Bouw & Infra 2020.