Saldo overmaken

Elk saldo heeft een eigen rekeningnummer. Voor het betaalkenmerk gebruikt u een vaste opbouw.

Saldo Dagen
NL12 ABNA 0423 2753 64
 
Saldo Vakantietoeslag
NL62 ABNA 0499 1573 70
 
Saldo Duurzame Inzetbaarheid 
NL54 ABNA 0471 6754 74
 
Saldo Spaaruren 
NL10 ABNA 0437 6143 28

Naam rekeninghouder:
Stichting Tijdspaarfonds Bouw & Infra

Betaalkenmerk:
Het betaalkenmerk moet altijd als volgt zijn:

registratienummer[spatie]ledennummer[spatie]loonperiode

Voorbeeld met nummers:
8504040025 082800532 1-2017

Met [spatie] bedoelen we een gewone spatie, dus geen _ underscore of - verbindingsstreepje.

Registratienummer = het registratienummer van de werknemer (10 cijfers)
Ledennummer = uw werkgeversnummer (9 cijfers)
Periode = de loonperiode waarop de storting betrekking heeft. De vorm waarin u dit noteert, is vrij.

Bijvoorbeeld: '28-9 t/m 23-10' of '28 sep – 23 ok' of 'Week 41 t/m 44'. Zolang uw werknemer het maar begrijpt. Want deze omschrijving is ook zichtbaar op het saldo-overzicht. Het is niet toegestaan bij de afdracht loonperiodes samen te voegen.