Bonus bij re-integratie

Bij een succesvolle re-integratie in uw tweede ziektejaar ontvangt u een bonus.

Re-integratie bij uw eigen werkgever

U ontvangt van uw werkgever een eenmalige aanvulling tot 100% van het vast overeengekomen loon. De aanvulling krijgt u over de periode vanaf de eerste dag van het tweede ziektejaar tot en met de laatste dag van de tweede maand of achtste week van re-integratie.

Re-integreert u in uw tweede ziektejaar in uw oude of in een nieuwe functie? En binnen of buiten het bedrijf of de bedrijfstak? U ontvangt een bonus als:

  • u minimaal twee betalingsperioden van elk vier weken of een maand onafgebroken weer aan het werk bent in uw tweede ziektejaar;
  • u per betalingsperiode minimaal 50% van het vast overeengekomen loon verdient dat u verdiende voordat u ziek werd;
  • uw tweede ziektejaar is ingegaan op of na 1 januari 2005.
U vraagt de re-integratiebonus aan via uw werkgever.
Bij re-integratie bij een andere werkgever ontvangt u de eenmalige aanvulling van uw vorige werkgever tot en met de laatste dag voor de re-integratie.