• Contact

Wat is het Aanvullingsfonds?

asfaltploeg

Het Aanvullingsfonds is een stichting die aanvullende regelingen verzorgt voor werknemers en werkgevers in de sector Bouw & Infra.

Met als doel:

  • het financieel ondersteunen van zieke en/of werkloze werknemers vanwege hun lagere inkomsten;
  • het stimuleren van de re-integratie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers;
  • het financieel tegemoetkomen in de hogere loonkosten voor oudere bouwplaatswerknemers die extra doorbetaalde verlofdagen hebben.