• Contact

Jaarverslag 2023

vrouw schroeft in de muur

Het Aanvullingsfonds heeft als doel uitvoering te geven aan de relevante bepalingen van de cao Bouw & Infra. Het Aanvullingsfonds kent zowel werkgevers- als werknemersregelingen. In het jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid en de bereikte resultaten.

Lees het jaarverslag 2023.