• Contact

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de site van BTER en MijnBTER.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te plaatsen. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de sites. De relevante cao-bepalingen en de daarbij behorende reglementaire voorwaarden zijn uiteindelijk bepalend voor de vaststelling van recht.

Wij streven ernaar dat de sites goed functioneren en dat berichten die u via de sites aan ons stuurt, tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. Maar we kunnen niet garanderen dat de sites foutloos of zonder onderbreking functioneren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de sites tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn, of als berichten aan ons niet tijdig en volledig worden ontvangen. Voor berekeningen op MijnBTER gaan wij uit van de bij ons bekende gegevens en de relevante cao-bepalingen.

Tegen virussen nemen we voorzorgsmaatregelen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als er toch virussen voorkomen. We adviseren u om op internet alle gangbare en mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de sites haalt.

Verwijzingen naar externe sites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de betreffende sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van en voor de informatie op externe sites.

Alle informatie en beeldmateriaal op de publieke website is eigendom van het fonds. Zonder toestemming is het niet toegestaan om informatie die op de publieke website staat openbaar te maken, te bewerken of te verspreiden.