Eindejaarsuitkering bij WAO / WIA

vrouwen callcenter

Heeft u op 1 november een WAO-uitkering ontvangen, dan heeft u in dat jaar recht op een eindejaarsuitkering. Ontvangt u een WGA- of IVA-uitkering? Dan kunt u recht hebben op een eindejaarsuitkering.

Aanvragen

Bent u een arbeidsongeschikte bouwplaatswerknemer? Meldt u zich voor de eindejaarsuitkering bij een vakbondsconsulent van:

  • FNV, of;
  • CNV Vakmensen, of;
  • vakvereniging Het Zwarte Corps.

Bent u een arbeidsongeschikte UTA-werknemer? De eindejaarsuitkering kunt u zelf aanvragen.

Vraag uw eindejaarsuitkering aan tussen 1 november en 31 maart van het daarop volgende jaar. U krijgt de eindejaarsuitkering in december, als u hem voor 1 december heeft aangevraagd.

Hoe hoog uw eindejaarsuitkering is, hangt af van de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin u bent ingedeeld op 1 november van het jaar waarin u een eindejaarsuitkering krijgt.

Ontvangt u WAO?
In 2023 is de bruto eindejaarsuitkering per arbeidsongeschiktheidsklasse:

80 - 100%: € 956
65 - 80%: € 789
55 - 65%: € 621
45 - 55%: € 527
35 - 45%: € 432

Deze bedragen gelden voor de cao Bouw & Infra. Voor cao Afbouw gelden andere bedragen. U kunt deze vinden in de cao afbouw.

Ontvangt u IVA of WGA?
U ontvangt alleen een bruto eindejaarsuitkering bij de arbeidsongeschiktheidsklasse 80 - 100%. In 2023 is dat € 956.

Heeft u de WAO-, IVA- of WGA-uitkering voor een deel van het jaar ontvangen? Dan heeft u recht op een evenredig deel van de eindejaarsuitkering.

U krijgt de eindejaarsuitkering in december. Dat is onder de voorwaarde dat wij vóór 1 december alle benodigde gegevens van u hebben ontvangen. Wij hebben deze gegevens nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een eindejaarsuitkering.

Ontvangt u een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) in de klasse 80 - 100% arbeidsongeschikt? En had u al in 2015 recht op een eindejaarsuitkering? Dan heeft u nu ook recht op een eindejaarsuitkering.

Had u in 2015 of eerder recht op een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)? Dan heeft u recht op een eindejaarsuitkering. Dit geldt niet bij een ‘verhoogde’ IVA-uitkering. Is uw IVA-uitkering na 31 december 2015 aan u toegezegd? Dan heeft u geen recht op een eindejaarsuitkering. 

Uw werkgever kan uw WAO-, IVA- of WGA-uitkering aanvullen tot 100% van het loon bij werken. In dat geval trekt uw werkgever uw eindejaarsuitkering af van deze aanvulling. Zo wordt voorkomen dat u meer ontvangt dan iemand die werkt.

Ingedeeld in arbeidsongeschiktheidsklasse 35 - 45% of hoger?

Dan krijgt u een eindejaarsuitkering die afhangt van de arbeidsongeschiktheidsklasse die in dat jaar op 1 november geldig was. Was u op 1 november gedeeltelijk arbeidsongeschikt, maar was u eerder dat jaar ingedeeld in een hogere klasse? Dan heeft u recht op de eindejaarsuitkering van die hogere klasse.

Ingedeeld in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse?

Was u op 1 november ingedeeld in de klasse 15 - 25% of 25 - 35%? En was u eerder dat jaar ingedeeld in een hogere klasse? Dan heeft u recht op de eindejaarsuitkering van die hogere klasse.

Dan ontvangt u een eindejaarsuitkering voor het deel van het jaar dat u nog arbeidsongeschikt was.

Dan ontvangt u een eindejaarsuitkering voor het deel van het jaar dat u de AOW-leeftijd nog niet had bereikt.

Toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst

Met een uitkering of inkomen onder het sociaal minimum kun je met toeslagen een aanvulling krijgen op jouw inkomen. Bijvoorbeeld: 

Huurtoeslag

Zorgtoeslag

Pensioen en toeslagen

Als je pensioen krijgt van een pensioenfonds, kan jouw inkomen omhoog gaan. Dat kan gevolgen hebben voor jouw toeslagen. Wordt je inkomen hoger dan de grens waarbij je huurtoeslag of zorgtoeslag krijgt? Dan vervalt jouw toeslag misschien. En kan de Belastingdienst geld terugvragen. Vraag dit na bij de Belastingdienst door te bellen met de Belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis).