• Contact
kozijnen inmeten

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra (O&O-fonds) maakt deel uit van de cao BTER Bouw & Infra. Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds subsidieert activiteiten en projecten van derden in de sector Bouw & Infra die passen binnen de doelstellingen van het fonds.

Collectieve ongevallenregeling

Naast het verlenen van subsidies, financiert het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds ook de Collectieve ongevallenregeling Bouw & Infra. Deze regeling wordt uitgevoerd door Aon.

Declareren van scholings- en opleidingskosten

Het Scholingsfonds is in 2016 opgeheven. De premie van het O&O-fonds is daardoor fors verlaagd. Gevolg is wel dat individuele werkgevers geen scholings- en opleidingskosten van werknemers meer kunnen declareren. 

Werknemers hebben sinds 2016 de beschikking over een individueel budget. Het gedeelte voor Duurzame Inzetbaarheid kunnen werknemers gebruiken voor zaken die eraan bijdragen dat hij/zij gezond en gemotiveerd kan blijven werken. Dit betreft onder meer opleiding en scholing en investeringen naar aanleiding van een Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA).
Meer informatie over de DIA is te verkrijgen bij Volandis (www.volandis.nl).