Eindejaarsuitkering bij WAO/ WIA

Heeft u op 1 november een WAO-uitkering ontvangen, dan heeft u in dat jaar recht op een eindejaarsuitkering. Ontvangt u een WGA- of IVA-uitkering? Dan kunt u recht hebben op een eindejaarsuitkering.

Aanvragen

Bent u een arbeidsongeschikte bouwplaatswerknemer? Meldt u zich voor de eindejaarsuitkering bij een vakbondsconsulent van:
  • FNV, of;
  • CNV Vakmensen, of;
  • vakvereniging Het Zwarte Corps.

Bent u een arbeidsongeschikte UTA-werknemer? De eindejaarsuitkering kunt u zelf aanvragen.

Vraag uw eindejaarsuitkering aan tussen 1 november en 31 maart van het daarop volgende jaar. U krijgt de eindejaarsuitkering in december, als u hem voor 1 december heeft aangevraagd.

Hoe hoog uw eindejaarsuitkering is, hangt af van de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin u bent ingedeeld op 1 november van het jaar waarin u een eindejaarsuitkering krijgt.

Ontvangt u WAO?
In 2022 is de bruto eindejaarsuitkering per arbeidsongeschiktheidsklasse:

80 - 100%: € 910  
65 - 80%: € 751
55 - 65%: € 591
45 - 55%: € 502
35 - 45%: € 411

Deze bedragen gelden voor de cao Bouw & Infra. Voor cao Afbouw gelden andere bedragen. U kunt deze vinden in de cao afbouw.

Ontvangt u IVA of WGA?
U ontvangt alleen een bruto eindejaarsuitkering bij de arbeidsongeschiktheidsklasse 80 - 100%. In 2022 is dat € 910.

Heeft u de WAO-, IVA- of WGA-uitkering voor een deel van het jaar ontvangen? Dan heeft u recht op een evenredig deel van de eindejaarsuitkering.

U krijgt de eindejaarsuitkering in december. Dat is onder de voorwaarde dat wij vóór 1 december alle benodigde gegevens van u hebben ontvangen. Wij hebben deze gegevens nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een eindejaarsuitkering.
Ontvangt u een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) in de klasse 80 - 100% arbeidsongeschikt? En had u al in 2015 recht op een eindejaarsuitkering? Dan heeft u nu ook recht op een eindejaarsuitkering.

Had u in 2015 of eerder recht op een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)? Dan heeft u recht op een eindejaarsuitkering. Dit geldt niet bij een ‘verhoogde’ IVA-uitkering. Is uw IVA-uitkering na 31 december 2015 aan u toegezegd? Dan heeft u geen recht op een eindejaarsuitkering. 

Uw werkgever kan uw WAO-, IVA- of WGA-uitkering aanvullen tot 100% van het loon bij werken. In dat geval trekt uw werkgever uw eindejaarsuitkering af van deze aanvulling. Zo wordt voorkomen dat u meer ontvangt dan iemand die werkt.

Ingedeeld in arbeidsongeschiktheidsklasse 35 - 45% of hoger?

Dan krijgt u een eindejaarsuitkering die afhangt van de arbeidsongeschiktheidsklasse die in dat jaar op 1 november geldig was. Was u op 1 november gedeeltelijk arbeidsongeschikt, maar was u eerder dat jaar ingedeeld in een hogere klasse? Dan heeft u recht op de eindejaarsuitkering van die hogere klasse.

Ingedeeld in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse?

Was u op 1 november ingedeeld in de klasse 15 - 25% of 25 - 35%? En was u eerder dat jaar ingedeeld in een hogere klasse? Dan heeft u recht op de eindejaarsuitkering van die hogere klasse.
Dan ontvangt u een eindejaarsuitkering voor het deel van het jaar dat u nog arbeidsongeschikt was.
Dan ontvangt u een eindejaarsuitkering voor het deel van het jaar dat u de AOW-leeftijd nog niet had bereikt.