Extra RoosterVrije Dagen

bouwcollega's aan de lunch

Sinds 1 januari 2016 bestaat de regeling Extra RoosterVrije Dagen (ERVD). Bent u een oudere bouwplaatswerknemer? U krijgt dan extra roostervrije dagen. Uw werkgever krijgt van het Aanvullingsfonds een vergoeding om uw loon door te betalen.

Bent u 55 jaar of ouder op 1 januari 2016? Dan krijgt u vanaf uw 55ste de volgende extra roostervrije dagen:

  • geboren vóór 1956: 13 dagen;
  • geboren tussen 1956 en 1961: 10 dagen.

Bent u 50 t/m 54 jaar op 1 januari 2016? Dan krijgt u vanaf uw 57ste de volgende extra roostervrije dagen:

  • geboren in 1961 (57 jaar in 2018): 10 dagen;
  • geboren in 1962 (57 jaar in 2019): 9 dagen;
  • geboren in 1963 (57 jaar in 2020): 8 dagen;
  • geboren in 1964 (57 jaar in 2021): 7 dagen;
  • geboren in 1965 (57 jaar in 2022): 6 dagen.

Hoe later u in het jaar 57 jaar wordt, hoe minder extra roostervrije dagen u dat jaar krijgt. Werkt u niet een heel jaar, dan krijgt u ook minder roostervrije dagen.

U neemt de extra roostervrije dagen op in het jaar waarin u het verlofrecht heeft opgebouwd. Als u ze niet opneemt, vervallen ze aan het eind van het jaar.

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijgt u ook extra roostervrije dagen over het arbeidsgeschiktheidsdeel waarover uw werkgever uw loon doorbetaalt.