• Contact

Pensioenopbouw bij WW/ZW

Bent u werkloos, nadat u in de Bouw & Infra heeft gewerkt? Dan heeft u mogelijk recht op voortzetting van opbouw ouderdomspensioen bij bpfBOUW.

Het Aanvullingsfonds betaalt maximaal de eerste 6 maanden van uw WW-periode een bedrag voor uw pensioenopbouw. Dit is de ‘aanvulling pensioenpremie’. Bent u werkloos en ontvangt u een ZW-uitkering (Ziektewet)? Dan geldt deze regeling ook voor u.

Er komen nieuwe regels voor pensioen. Dit heeft invloed op uw pensioenopbouw. Lees meer over het vernieuwde pensioenstelsel bij bpfBOUW.

Heeft u maximaal 6 maanden recht op een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) of Ziektewet-uitkering (ZW-uitkering)? Vraag dan binnen 2 jaar na beëindiging van het recht op WW of ZW uw aanvulling pensioenpremie aan.

 

Heeft u langer dan 6 maanden recht op WW of ZW? Dan moet uw aanvraag binnen 2,5 jaar na ingang van de WW- of ZW-uitkering bij ons zijn ingediend.

Bent u een bouwplaatswerknemer? Dan meldt u zich voor het aanvragen van de aanvulling pensioenpremie bij een vakbondsconsulent van:

  • FNV, of;
  • CNV Vakmensen, of;
  • vakvereniging Het Zwarte Corps.

Bent u een UTA-werknemer? Dan kunt u de aanvulling pensioenpremie zelf aanvragen

De hoogte van de aanvulling pensioenpremie is sinds 2016:

  • 65% van de pensioenpremie bij deelname bij bpfBOUW.

Hoe berekenen we de aanvulling pensioenpremie?

De hoogte van de aanvulling pensioenpremie berekenen we met uw laatst bekende gemiddelde pensioenloon. Dat berekenen we weer over een halfjaar voor uw WW- of ZW-uitkering. In dat halfjaar gaan we uit van uw normale werktijden.

Als de aanvulling pensioenpremie veel hoger dan gemiddeld uitvalt, kan het bestuur een ander bedrag vaststellen. Dan kijkt het bestuur naar de gemiddelden in de bedrijfstak.

Bouwt u bij een ander pensioenfonds pensioen op? Dan berekenen we de aanvulling pensioenpremie alsof u deelnemer bent bij bpfBOUW. Wij maken de pensioenpremie over aan het pensioenfonds waar u deelnemer bent.