Bonus bij re-integratie

Bij succesvolle re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer in zijn tweede ziektejaar voorziet de cao Bouw & Infra in een ‘bonusregeling’. U heeft recht op een bonus vanuit het Aanvullingsfonds. De re-integratiebonus is afgeschaft voor werknemers die op of na 1 januari 2022 ziek worden. De werkgever heeft dan ook geen recht meer op de re-integratiebonus die door het Aanvullingsfonds Bouw & Infra aan de werkgever wordt uitgekeerd.