Aanleveren via XML-bestand

De meeste loonpakketten hebben de functionaliteit om gegevens in een XML-bestand te plaatsen.

U kunt uw declaraties aanleveren via een XML-bestand, door het te uploaden in MijnBTER.

Zorg dat het XML-bestand voldoet aan het XSD-schema dat APG heeft opgesteld. In het XSD-schema staat hoe de indeling van het XML-bestand moet zijn en welke waarden toegestaan zijn.

Stuur dan een e-mail naar werkgevers@bter-bouw.nl met vermelding van uw ledennummer. U ontvangt dan per e-mail het XSD-schema.