Declaraties

mensen overleggen

Over het corrigeren van declaraties en declaraties in de wachtkamer.

Declaraties worden berekend en uitgekeerd op basis van de gegevens die u via Gegevensincasso APG heeft aangeleverd. Heeft u hierin fouten gemaakt, dan corrigeert u die via het werkgeversportaal. Als uw correctie ook betrekking heeft op een declaratie ERVD, dan stuurt u ook een mail naar werkgevers@bter-bouw.nl. Vermeld hierin het ledennummer, registratienummer, declaratienummer en welke dagen het betreft.

Een declaratie komt in de wachtkamer terecht als er een premieachterstand in het systeem is van langer dan 2 maanden, maar korter dan 3 maanden. Een declaratie kan 3 maanden in de wachtkamer blijven staan.

Wanneer worden declaraties uit de wachtkamer betaald?

Een declaratie uit de wachtkamer wordt behandeld als het systeem ziet dat een premie betaald is binnen 2 maanden voorafgaand aan de ingediende ERVD.

Melding: geen ERVD-saldo

Heeft u eerder een declaratie gedaan die in de wachtkamer is geplaatst? Dan wordt het saldo van deze dagen gereserveerd. Daardoor kan het zijn dat u de melding krijgt dat er geen voldoende ERVD-saldo is, terwijl u in het overzicht van uw werknemer wel dagen ziet staan. U kunt via het declaratieoverzicht controleren of declaraties in de wachtkamer zijn terechtgekomen. U herkent deze declaratie snel doordat een groot uitroepteken bij de declaratie staat.