Hoogte en opbouw van saldo

medewerker in vorkheftruck

Vanaf 2016 stellen we de ERVD-saldo´s vast op basis van de aangeleverde premie.

Vóór 2016 zag u saldo-opbouw op basis van de arbeidsverhouding. Nu ziet u saldo-opbouw op basis van de verwerkte premies.

Het nieuwe systeem rekent preciezer. Het saldo is nu opgebouwd uit uren in plaats van dagen. Dit saldo is gebaseerd op de loongegevens die zijn aangeleverd door u. Daardoor heeft u nu een precies beeld van wat een werknemer heeft opgebouwd.

Voorbeeld

  • U declareert 8 uur (1 dag) voor een fulltimer: u ziet dat het saldo met 8 uur/1 dag afneemt. 

Werken uw medewerkers parttime? Dan bouwen zij naar rato verlofrecht op.  

Was uw werknemer tijdelijk uit dienst, maar nu weer in dienst? Dan kan het zijn dat u opbouw mist. Het nieuwe systeem kijkt heel specifiek naar de laatste arbeidsverhouding. Bij beëindiging van het dienstverband moet het opgebouwde ERVD-recht opgenomen worden voor het einde van het dienstverband. Zorg dat u binnen 6 maanden na opname van die verlofdag de declaratie inzendt.

Het saldo ERVD verjaart direct na afloop van het jaar van opbouw.