Situatie werknemer verandert

2 mannen aan het werk

Wat als de situatie van uw werknemer verandert?

Wat betekent het voor de declaraties ERVD als uw werknemer 55 jaar wordt, ziek wordt, uit dienst gaat, van baan verandert binnen een concern of overlijdt?

Is uw werknemer 55 geworden na 1 januari 2016? Dan heeft hij geen recht op de Extra roostervrije dagen. Vanaf 1 januari 2016 is er een cao-wijziging geweest. Bouwplaatswerknemers kunnen recht krijgen vanaf 57 jaar.

Tijdens ziekte mag u geen ERVD declareren. Is uw werknemer weer beter? De opbouw van het recht op ERVD kan veranderd zijn. Dit hangt af van de lengte van de ziekteperiode.

Ziekte ERVD opbouw (vanaf 01-01-2016)
Korter dan 6 maanden
 Geen gevolgen
Langer dan 6 maanden
 Alleen over de eerste 6 maanden

Is uw werknemer bijvoorbeeld 9 maanden ziek? Dan heeft hij alleen opbouw over de eerste of laatste 6 maanden van deze ziekteperiode.

Te hoog saldo

In MijnBTER wordt geen rekening gehouden met een ziekte langer dan 6 maanden. Er staat dan een te hoog saldo. Mail naar werkgevers@bter-bouw.nl voor een berekening van het juiste saldo. Geef de eerste ziektedag door. Stuur ook de datum van uit dienst treden, als u werknemer uit dienst gaat. Gaat uw medewerker uit dienst, betaal dan de dagen van onze berekening uit aan uw werknemer. Stuur de loonstrook op waar de uitbetaling van de resterende dagen op staat. Mail de loonstrook naar ons. Deze declaratie wordt na controle uitbetaald.

Declareer binnen 6 maanden een verlofdag nadat de werknemer deze dag heeft opgenomen. Na 6 maanden kan niet meer gedeclareerd worden.

In MijnBTER is het mogelijk om opgebouwde dagen naar een ander ledennummer over te zetten. E-mail ons het oude en uw nieuwe ledennummer, samen met het registratienummer van uw werknemer(s) via: werkgevers@bter-bouw.nl. Wij voegen de rechten van het oude en nieuwe ledennummer samen.

Uw werknemer is overleden en was tot dat moment in dienst? De ERVD-regeling is bedoeld voor extra betaalde vrije tijd voor de oudere werknemer tijdens de dienstbetrekking. De regeling is niet bedoeld voor extra inkomen; niet voor de werknemer en niet voor de nabestaanden. Er is in dit geval geen recht op vergoeding van de declaratie voor niet opgenomen verlofdagen.