Situatie werknemer verandert

Wat als de situatie van uw werknemer verandert?

Wat betekent het voor de declaraties van EVD en ERVD als uw werknemer ziek wordt, uit dienst gaat, overlijdt, 55 jaar wordt of een andere baan krijgt?
Tijdens ziekte mag u geen EVD declareren. Bij ziekte korter dan 6 maanden zijn er geen gevolgen voor de opbouw van de EVD-rechten. Duurt de ziekte langer dan 6 maanden, dan vindt er alleen opbouw plaats over de laatste 6 maanden. Iemand die bijvoorbeeld 9 maanden ziek is, heeft over die periode dus slechts opbouw voor 6 maanden.

Juiste saldo

In MijnBTER wordt hiermee geen rekening gehouden, waardoor er in deze situatie een te hoog saldo staat. Vraag een berekening van het juiste saldo op via administratie@bter-bouw.nl. Vervolgens kunt u de resterende dagen (die niet kunnen worden opgenomen tijdens ziekte) uitbetalen aan de werknemer wanneer deze uit dienst gaat. Na het opsturen van de loonstrook - waar deze betaling op staat, als bewijs - wordt deze declaratie vergoed. Stuur deze loonstrook naar administratie@bter-bouw.nl.
U heeft 6 maanden de tijd om een verlofdag te declareren nadat de werknemer deze dag heeft opgenomen. Na 6 maanden kan er niets meer gedeclareerd worden.
Uw werknemer is overleden en was tot dat moment in dienst? De ERVD-regeling is bedoeld voor extra betaalde vrije tijd voor de oudere werknemer tijdens de dienstbetrekking. De regeling is niet bedoeld voor extra inkomen; niet voor de werknemer en niet voor de nabestaanden. Er is in dit geval geen recht op vergoeding van de declaratie.
Is uw werknemer 55 geworden na 1 januari 2016? Dan heeft hij geen recht op de extra verlofdagen. Vanaf 1 januari 2016 is er een cao-wijziging geweest. Het is niet meer mogelijk om declaraties in te sturen voor werknemers die 55 zijn geworden na 1 januari 2016.
Uw werknemer verandert binnen uw concern van baan naar een werkgever met een ander ledennummer? In het nieuwe systeem wordt het mogelijk om opgebouwde dagen van het ene naar het andere ledennummer te plaatsen. Als het bij ons niet bekend is dat uw werknemer binnen het concern is veranderd, geeft u dit via e-mail aan ons door: administratie@bter-bouw.nl.