Toeslagpercentages declaratieregelingen 2022

De cao Bouw & Infra kent regelingen voor een tegemoetkoming in de loonkosten aan werkgevers. Die vergoedingen worden verstrekt nadat de werkgever een declaratie heeft ingezonden. De declaratie wordt vastgesteld op basis van de loongegevens die aan APG zijn aangeleverd voor de premievaststelling. Naast de vergoeding op basis van het uurloon van de betrokken werknemer wordt daarover per regeling een gemiddelde toeslag betaald. Die toeslag is bedoeld als tegemoetkoming in de werkgeverslasten in de premies voor de SV-wetten, Zorgverzekeringswet, bpfBOUW en bedrijfstakeigen regelingen:

Fonds/sectorToeslagpercentageDeclaratieregeling
Aanvullingsfonds Bouw & Infra55%Extra roostervrije dagen oudere werknemers

25 februari 2022