Jaarverslag

Het Aanvullingsfonds heeft als doel uitvoering te geven aan de relevante bepalingen van de cao Bouw & Infra. Het Aanvullingsfonds kent zowel werkgevers- als werknemersregelingen. In het jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid en de bereikte resultaten in 2020. 

Lees het jaarverslag 2020

05-07-2021