Jaarverslag

Het Aanvullingsfonds heeft als doel uitvoering te geven aan de relevante bepalingen van de cao Bouw & Infra. Het Aanvullingsfonds kent zowel werkgevers- als werknemersregelingen. In het jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid en de bereikte resultaten in 2018.

Lees het jaarverslag 2018

Lees het jaarverslag 2017

05-07-2019