Privacy

Persoonsgegevens die u via deze website aan het Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid (TSF) verstrekt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met het doel u adequaat van informatie te voorzien en ten behoeve van statistische doeleinden.

Het TSF heeft gepaste maatregelen getroffen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. Het TSF zal de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen volgens de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

U kunt op elk moment inzage krijgen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u contact met ons opnemen. Deze privacyverklaring geldt voor de website van het TSF en is derhalve niet van toepassing op de websites waarnaar op deze website verwezen wordt.