Lees ons jaarverslag 2022

Het Tijdspaarfonds bestaat sinds 1 januari 2006. Het Tijdspaarfonds geeft de werknemer een vergoeding vanwege:

  • de wettelijke 8 procent vakantietoeslag;
  • loonderving voor bovenwettelijke verlofdagen;
  • loonderving voor een aantal van de roostervrije dagen;
  • loonderving bij kort verzuim.

Sinds 2012:

  • loonderving bij opname verlof na verplicht overwerk (Spaaruren)

Sinds 2016:

  • inzet van middelen ten behoeve van Duurzame Inzetbaarheid.

 

In het jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid en de bereikte resultaten.

Lees het jaarverslag 2022.