• Contact

Uw nabestaande geeft het overlijden aan ons door

Alleen als u ons heeft gemachtigd in Mijn Tijdsparen krijgen wij het overlijden door vanuit de pensioenadministratie van bpfBOUW. Wij betalen het saldo uit op het rekeningnummer dat bij ons bekend is.

Wilt uw nabestaande het saldo op een ander rekeningnummer ontvangen?

De volgende gegevens hebben wij daarvoor nodig:

  • de akte van overlijden;
  • verklaring van erfrecht;
  • en het nieuwe IBAN-rekeningnummer.