Lees ons jaarverslag

Het Tijdspaarfonds bestaat sinds 1 januari 2006. Het Tijdspaarfonds verschaft de werknemer een vergoeding wegens:
  • de wettelijke 8 procent vakantietoeslag;
  • loonderving voor bovenwettelijke verlofdagen;
  • loonderving voor een aantal van de roostervrije dagen;
  • loonderving bij kort verzuim.
Tevens sinds 2012:
  • loonderving bij opname verlof na verplicht overwerk (Spaaruren)
Voorts sinds 2016:
  • inzet van middelen ten behoeve van Duurzame Inzetbaarheid.
 
In het jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid en de bereikte resultaten.