Saldo Dagen

Uw werkgever betaalt het loon over een aantal verlof- en verzuimdagen via het individueel budget. Met dit geld kunt u uw inkomen op peil houden als u die dagen opneemt.

Bent u bouwplaatswerknemer?

U krijgt het loon over 18 vrije dagen per jaar:

 • 10 roostervrije vakantiedagen;
 • 5 bovenwettelijke vakantiedagen;
 • 3 kortverzuimdagen.

Er zijn uitzonderingen voor minderjarige en oudere werknemers.

Bent u UTA-werknemer?

U krijgt het loon over 13 vrije dagen per jaar:

 • 5 roostervrije vakantiedagen;
 • 5 bovenwettelijke vakantiedagen;
 • 3 kortverzuimdagen.

Er zijn uitzonderingen voor minderjarige en oudere werknemers.

U krijgt het restant van het tegoed van het saldo Dagen automatisch in mei uitbetaald, samen met het tegoed van het saldo Vakantietoeslag.

U kiest zelf:

 • u laat uw saldo Dagen volledig storten in het Tijdspaarfonds;
 • u laat 55% van uw saldo Dagen storten in het Tijdspaarfonds. De rest krijgt u bij uw loon.

Geef uw keuze door aan uw werkgever.

Werkt u in deeltijd? Dan is het aantal dagen naar verhouding kleiner. Werkt u minder uren maar wel vijf dagen per week, dan blijft het aantal dagen gelijk.

Dan heeft u recht op 9 bovenwettelijke vakantiedagen. 5 dagen worden in het Tijdspaarfonds gestort. De andere 4 betaalt uw werkgever uit wanneer u het verlof opneemt.

55 jaar of ouder met 4-daagse werkweek:

 • 3 kortverzuimdagen;

en op vrijwillige basis:

 • 10 roostervrije vakantiedagen;
 • 5 bovenwettelijke vakantiedagen.

Dan heeft u recht op 7 bovenwettelijke vakantiedagen. 5 dagen worden in het Tijdspaarfonds gestort. De andere 2 betaalt uw werkgever uit wanneer u het verlof opneemt.

55 jaar of ouder met 4-daagse werkweek:

 • 3 kortverzuimdagen;

en op vrijwillige basis:

 • 5 roostervrije vakantiedagen;
 • 5 bovenwettelijke vakantiedagen.