• Contact

Duurzame Inzetbaarheid

Bij Duurzame Inzetbaarheid gaat het erom dat u gezond en gemotiveerd kunt blijven werken. Bijvoorbeeld door op latere leeftijd extra verlofdagen te kopen. Of door extra opleidingen naar keuze te volgen.

Bent u bouwplaatswerknemer, dan krijgt u 4,36% van het vast overeengekomen jaarloon. Voor de UTA-werknemer is dat 2,05% van het jaarsalaris.

Let op: Voor werknemers die deelnamen aan de levensloopregeling waren de percentages 1,5 procentpunt lager. De levensloopregeling is beëindigd in 2021.

Duurzame Inzetbaarheid voor leerlingen die een beroepsbegeleidende leerweg opleiding volgen (BBL-opleiding) zit vanaf 1 augustus 2018 in het brutoloon. Hiermee komt het budget DI voor deze werknemers te vervallen in het Tijdspaarfonds.

Het saldo Duurzame Inzetbaarheid wordt niet automatisch elk jaar uitbetaald. Het saldo blijft dus staan totdat u vraagt om het saldo te laten uitbetalen. U kunt zelf bepalen wanneer u het saldo wilt laten uitbetalen. Er moet natuurlijk wel voldoende saldo zijn.

Bouwplaatswerknemers vragen dit aan via de vakbonden (FNV, CNV en HZC). UTA-werknemers die vrijwillig aan het Tijdspaarfonds deelnemen, kunnen dit zelf via Mijn Tijdsparen regelen.

U hoeft niet alle opleidingen uit uw individueel budget te betalen. Gaat het bijvoorbeeld om een opleiding die nodig is voor het bedrijf? Of voor het uitoefenen van uw bestaande functie? Dan zijn de kosten voor de werkgever. Gaat het om een opleiding die voortkomt uit een vierjaarlijks loopbaanadvies? Dan kan het zijn dat uw werkgever en de bedrijfstak meebetalen.

Vragen over extra opleidingen kunt u stellen aan uw werkgever en aan Volandis.