• Contact

Individueel budget

Het individueel budget bestaat uit saldo Dagen (D), Vakantietoeslag (VT) en Duurzame Inzetbaarheid (DI).

Voor bouwplaatswerknemers stort u deze toeslag verplicht in het Tijdspaarfonds. UTA-werknemers kunnen vrijwillig deelnemen.

De aantallen en percentages gelden voor 2024. Onderstaande cijfers zijn, met uitzondering van het totaal DI voor UTA-werknemers, gelijk aan die van 2023. De DI voor UTA-werknemers was in 2023: 2,05%.

 BouwplaatswerknemerUTA-werknemer
Bovenwettelijke vakantiedagen55
Roostervrije dagen105
Korte verzuimdagen33
Totaal saldo dagen (D)1813
Vakantietoeslag (procent)8%8%
Totaal Vakantietoeslag (VT)8%8%
Totaal Duurzame Inzetbaarheid (DI)4,36% (2023: 4,36%)2,18% (2023: 2,05%)