Individueel budget

Het individueel budget bestaat uit saldo Dagen (D), Vakantietoeslag (VT) en Duurzame Inzetbaarheid (DI).

Voor bouwplaatswerknemers stort u deze toeslag verplicht in het Tijdspaarfonds. UTA-werknemers kunnen vrijwillig deelnemen.
De aantallen en percentages gelden voor 2023. Deze cijfers zijn gelijk aan die van 2022.


Bouwplaatswerknemer UTA-werknemer
Bovenwettelijke vakantiedagen 5 5
Roostervrije dagen 10 5
Kort verzuimdagen 3 3
Totaal saldo Dagen (D) 18 13
Vakantietoeslag (procent) 8% 8%
Totaal Vakantietoeslag (VT) 8% 8%
Totaal Duurzame Inzetbaarheid (DI) 4,36% 2,05%