Individueel budget

Het individueel budget bestaat uit saldo Dagen (D), Vakantietoeslag (VT) en Duurzame Inzetbaarheid (DI).

Voor bouwplaatswerknemers stort u deze toeslag verplicht in het Tijdspaarfonds. UTA-werknemers kunnen vrijwillig deelnemen.
De aantallen en percentages gelden voor 2021.


Bouwplaatswerknemer UTA-werknemer
Bovenwettelijke vakantiedagen 5 5
Roostervrije dagen 10 5
Kort verzuimdagen 3 3
Totaal saldo Dagen (D) 18 13
Vakantietoeslag (procent) 8% 8%
Totaal Vakantietoeslag (VT) 8% 8%
Totaal Duurzame Inzetbaarheid (DI) 4,36%* 1,93%*

Voor 2022 gelden de volgende aantallen en percentages.


Bouwplaatswerknemer UTA-werknemer
Bovenwettelijke vakantiedagen 5 5
Roostervrije dagen 10 5
Kort verzuimdagen 3 3
Totaal saldo Dagen (D) 18 13
Vakantietoeslag (procent) 8% 8%
Totaal Vakantietoeslag (VT) 8% 8%
Totaal Duurzame Inzetbaarheid (DI) 4,36% 2,05%


*Op deze percentages wordt 1,5%-punt in mindering gebracht als u de werkgeversbijdrage voor de levensloopregeling betaalt (cao artikel 4.14 voor Individueel Budget en artikel 4.14.3 en 4.16.2 voor Levensloopbijdrage). Zie het overzicht bij Duurzame Inzetbaarheid. De levensloopregeling is beƫindigd in 2021.