Individueel budget

Het individueel budget bestaat uit saldo Dagen (D), Vakantietoeslag (VT) en Duurzame Inzetbaarheid (DI).

Voor bouwplaatswerknemers stort u deze toeslag verplicht in het Tijdspaarfonds. UTA-werknemers kunnen vrijwillig deelnemen.
De aantallen en percentages gelden voor 2020.


Bouwplaatswerknemer UTA-werknemer
Bovenwettelijke vakantiedagen 5 5
Roostervrije dagen 10 5
Kort verzuimdagen 3 3
Totaal saldo Dagen (D) 18 13
Vakantietoeslag (procent) 8% 8%
Totaal Vakantietoeslag (VT) 8% 8%
Vervallen scholingsdagen 0,86% n.v.t.
Levensloopbijdrage 1,5% 1,5%
Budget afbouw seniorendagen
­­­en vermindering cao-fondsen
2,00% (2019: 2,00%) 0,43% (2019: 0,43%)
Totaal Duurzame Inzetbaarheid (DI) 4,36%* 1,93%*

*Op deze percentages wordt 1,5%-punt in mindering gebracht als u de werkgeversbijdrage voor de levensloopregeling betaalt (artikel 48 cao). Zie het overzicht bij Duurzame Inzetbaarheid.