• Contact

Saldo berekenen bij ziekte

Is uw werknemer langdurig ziek? Dan heeft dit mogelijk gevolgen voor de opbouw van het Tijdspaarfonds saldo.

Is uw werknemer niet langer dan 6 maanden onafgebroken ziek?

Dan blijft de opbouw van het Tijdspaarsaldo ongewijzigd. 

Is uw werknemer langer dan 6 maanden onafgebroken ziek?

Op dat moment stopt de opbouw van de bovenwettelijke vakantiedagen. Het volgende wordt dan gestort voor Saldo Dagen als sprake is van een vijfdaagse werkweek:

Voor de bouwplaatswerknemer:

  • De waarde van 10 roostervrije dagen 
  • De waarde van 3 kort verzuimdagen 

Voor de UTA werknemer:

  • De waarde van 5 roostervrije dagen 
  • De waarde van 3 kort verzuimdagen

Ook verandert de hoogte van de storting van de Vakantietoeslag. Dit komt omdat het Saldo Dagen invloed heeft op de berekeningen voor het saldo Vakantietoeslag.

Is uw werknemer een jaar of langer onafgebroken ziek?

Dan heeft uw werknemer in het tweede ziektejaar tenminste recht op 70% doorbetaling van de saldo’s Vakantietoeslag, Dagen en Duurzame inzetbaarheid. Daarnaast nemen we in de berekening de vervallen bovenwettelijke vakantiedagen mee.