Saldo berekenen bij ziekte

Is uw werknemer langdurig ziek? Dan heeft dit mogelijk gevolgen voor de opbouw van het Tijdspaarfonds saldo.

Is uw werknemer niet langer dan 6 maanden onafgebroken ziek?

Dan blijft de opbouw van het Tijdspaarsaldo ongewijzigd. 

Is uw werknemer langer dan 6 maanden onafgebroken ziek?

Op dat moment stopt de opbouw van de bovenwettelijke vakantiedagen. Het volgende wordt dan gestort voor Saldo Dagen als sprake is van een vijfdaagse werkweek:

  • Voor de bouwplaatswerknemer:
    • De waarde van 10 roostervrije dagen 
    • De waarde van 3 kort verzuimdagen 
  • Voor de UTA werknemer:
    • De waarde van 5 roostervrije dagen 
    • De waarde van 3 kort verzuimdagen 

Er zijn geen wijzigingen in de stortingen van de Vakantietoeslag en Duurzame Inzetbaarheid op het moment dat uw werknemer langer dan 6 maanden ziek is.

Is uw werknemer een jaar of langer onafgebroken ziek?

Dan heeft uw werknemer tijdens het tweede ziektejaar recht op 70% doorbetaling van de saldo’s Vakantietoeslag, Dagen en Duurzame Inzetbaarheid.