• Contact

Saldo overmaken

Elk saldo heeft een eigen rekeningnummer. Voor het betaalkenmerk gebruikt u een vaste opbouw en volgorde. Het is niet toegestaan bij de afdracht loonperiodes samen te voegen.

Saldo Dagen
NL12 ABNA 0423 2753 64

Saldo Vakantietoeslag
NL62 ABNA 0499 1573 70

Saldo Duurzame Inzetbaarheid 
NL54 ABNA 0471 6754 74

Saldo Spaaruren 
NL10 ABNA 0437 6143 28

Naam rekeninghouder: 
Stichting Tijdspaarfonds Bouw & Infra

Het betaalkenmerk moet u altijd als volgt opbouwen/gebruiken: 

registratienummer[spatie]ledennummer[spatie]loonperiode
Met [spatie] bedoelen we een gewone spatie, dus geen _ underscore of - verbindingsstreepje. 

Registratienummer = het registratienummer van de werknemer (10 cijfers) 

Ledennummer = uw werkgeversnummer (9 cijfers)
Heeft uw ledennummer 8 cijfers? Dan zet u een 0 voor het ledennummer.

Periode = de loonperiode waarop de storting betrekking heeft.
De vorm waarin u dit noteert, is vrij: '28-9 t/m 23-10' of '28 sep – 23 ok' of 'Week 41 t/m 44'. Zolang uw werknemer het maar begrijpt. Want deze omschrijving is ook zichtbaar op het saldo-overzicht. 

Voorbeeld vrije vorm:
5901281234 123456789 Week 41 t/m 44

Voorbeeld met nummers:
8504040025 082800532 1-2023