Voor wie?

Vaste medewerkers en uitzendkrachten kunnen deelnemen aan het Tijdspaarfonds.

Bouwplaatswerknemers

Bouwplaatswerknemers nemen verplicht deel aan het Tijdspaarfonds.

UTA-werknemers

UTA-werknemers kunnen vrijwillig deelnemen aan het Tijdspaarfonds.

Uitzendkrachten

Ook voor uitzendkrachten kan deelname aan het Tijdspaarfonds verplicht zijn. Dat is als:

  • de uitzendonderneming onderdeel is van een bouwconcern.

Of als:

  • de uitzendonderneming geen lid is van de ABU of de NBBU en
  • de uitzendonderneming meer dan 50% van de loonsom besteedt aan uitzendwerknemers in de bouw.

Uitzonderingen:

  • Uitzendondernemingen die hieraan niet voldoen kunnen ervoor kiezen voor hun uitzendkrachten stortingen te doen in het Tijdspaarfonds. Uitzendkrachten die werkzaam zijn voor deze uitzendondernemingen nemen dan vrijwillig deel aan het Tijdspaarfonds.
  • Uitzendkrachten in een uta-functie kunnen vrijwillig deelnemen aan het Tijdspaarfonds.