Gegevens controleren

Wilt u weten of de juiste gegevens van u bij ons bekend zijn?

In Mijn Tijdsparen vindt u uw e-mailadres, rekeningnummer en uw saldo's. Ook vindt u daar alle bij- en afschrijvingen van uw tijdspaarrekening op een rij.