U bent ziekgemeld

U bent ziek. Wat zijn de gevolgen voor de opbouw van het Tijdspaarfonds saldo?

Bent u korter dan 6 maanden onafgebroken ziek? 

Dan blijft de opbouw van het Tijdspaarsaldo ongewijzigd.

Bent u langer dan 6 maanden onafgebroken ziek?

Dan stopt de opbouw van de bovenwettelijke vakantiedagen. Het volgende wordt dan gestort voor Saldo Dagen als sprake is van een vijfdaagse werkweek:

Voor bouwplaatswerknemers:

  • De waarde van 10 roostervrije dagen
  • De waarde van 3 kort verzuimdagen

Voor UTA-werknemers:

  • De waarde van 5 roostervrije dagen
  • De waarde van 3 kort verzuimdagen

Er vinden ten gevolge van ziekte geen wijzigingen plaats in de stortingen van de Vakantietoeslag en Duurzame Inzetbaarheid.

Bent u langer dan 12 maanden onafgebroken ziek?

Dan heeft u in het tweede ziektejaar tenminste recht op 70% doorbetaling van de saldo’s Vakantietoeslag, Dagen en Duurzame inzetbaarheid.