Re-integratiebonus voor u

collega's overleggen

Als u uw werknemer de eenmalige aanvulling heeft betaald, heeft u recht op een bonus van € 2.500 vanuit het Aanvullingsfonds. De re-integratiebonus is afgeschaft voor werknemers die op of na 1 januari 2022 ziek worden. Voor deze werknemers heeft u geen recht meer op de re-integratiebonus.

Aanvragen

U verstuurt uw aanvraag met de volgende bewijsstukken:

  • de ontvangstbevestiging van de ziekmelding van de werknemer bij UWV;
  • de loonstroken van de laatste betalingsperiode voor de ziekmelding tot het moment van re-integratie; 
  • de loonstroken over de twee maanden of acht weken van re-integratie;
  • een bewijs van betaling van de eenmalige aanvulling aan de gere-integreerde werknemer;
  • de handtekeningen van de werkgever die de bonus aanvraagt en van de gere-integreerde werknemer.

Eenmalige aanvulling voor uw werknemer

Bij een succesvolle re-integratie in het tweede ziektejaar van uw werknemer ontvangt uw werknemer een bonus van u. Bekijk de voorwaarden.

Let op: De re-integratiebonus is afgeschaft voor werknemers die op of na 1 januari 2022 ziek worden. U heeft dan geen recht meer op de re-integratiebonus die door het Aanvullingsfonds Bouw & Infra aan de werkgever wordt uitgekeerd.