Re-integratiebonus voor u

Als u uw werknemer de eenmalige aanvulling heeft betaald, heeft u recht op een bonus van € 2.500 vanuit het Aanvullingsfonds.

Aanvragen

U verstuurt uw aanvraag met de volgende bewijsstukken:
  • de ontvangstbevestiging van de ziekmelding van de werknemer bij UWV;
  • de loonstroken van de laatste betalingsperiode voor de ziekmelding tot het moment van re-integratie; 
  • de loonstroken over de twee maanden of acht weken van re-integratie;
  • een bewijs van betaling van de eenmalige aanvulling aan de gere-integreerde werknemer;
  • de handtekeningen van de werkgever die de bonus aanvraagt en van de gere-integreerde werknemer.

Eenmalige aanvulling voor uw werknemer

Bij een succesvolle re-integratie in het tweede ziektejaar van uw werknemer ontvangt uw werknemer een bonus van u. Bekijk de voorwaarden.