Saldo Duurzame Inzetbaarheid (DI)

Het doel van het Saldo Duurzame Inzetbaarheid is dat uw werknemer gezond en gemotiveerd kan blijven werken. Bijvoorbeeld door op latere leeftijd extra verlofdagen te kopen. Of door extra opleidingen naar keuze te volgen.

Het Saldo Duurzame Inzetbaarheid bestaat sinds 1 januari 2016.
Deze percentages zijn van 2021 en kunnen per jaar verschillen.

Duurzame inzetbaarheid Percentage van bruto loon

Bouwplaatswerknemer UTA-werknemer

4,36%* 1,93%*

* Voor werknemers die deelnemen aan de levensloopregeling en doorsparen, betaalt u 1,5% voor de levensloopregeling. Zie artikel 4.14 van de cao Bouw & Infra. De afdracht gaat dan niet via het Tijdspaarfonds. Deze percentages zijn dan 1,5 procentpunt lager.
U maakt altijd het volledige bedrag over van het Saldo DI. Dit is anders bij Saldo VT en Saldo D; daar mag de werknemer kiezen of hij 100% of 55% in het Tijdspaarfonds laat storten. 
Er is geen jaarlijkse automatische uitbetaling van het Saldo DI. Het saldo blijft dus staan totdat uw werknemer een verzoek doet om het saldo te laten uitbetalen. Uw werknemer kan op elk gewenst moment een aanvraag tot uitbetaling doen (als er saldo aanwezig is). Bouwplaatswerknemers vragen dit aan via de vakbonden (FNV, CNV en HZC). UTA-werknemers die vrijwillig aan het Tijdspaarfonds deelnemen, regelen dit zelf via Mijn Tijdsparen.
Voor het Saldo Duurzame Inzetbaarheid geldt een eigen rekeningnummer. Let ook op de vaste opbouw van het betaalkenmerk.
UL x 8 x 261 x %
          AL

waarbij:
UL= vast overeengekomen uurloon (uta = uursalaris*);
261 = aantal loondagen in 2021 (kan per jaar verschillen);
% = percentage als bepaald in cao;
AL = aantal loonperioden in jaar (12= maand of 13= vier weken).
 
*Het uursalaris wordt berekend door het tussen werkgever en UTA-werknemer overeengekomen salaris per salarisperiode te delen door het aantal uur per salarisperiode dat tussen werkgever en UTA-werknemer is overeengekomen.

  • Bij een gelijkblijvend uurloon is de hoogte van de storting DI dus steeds gelijk.  
  • Over het Saldo DI wordt geen vakantietoeslag betaald.
  • Voor werknemers die in deeltijd werken past u op de uitkomst van deze formule nog de deeltijdfactor toe.
Stel het bruto uurloon is  € 20,00 en het aantal loondagen is 261 (kan elk jaar verschillen). Uw werknemer werkt fulltime. Hij neemt niet deel aan de levensloopregeling. U betaalt elke vier weken het salaris.

De berekening voor de bouwplaatswerknemer is dan: € 20,00 x 8 x 261 x 4,36% / 13 = € 140,06.
De berekening voor de UTA-werknemer is dan: € 20,00 x 8 x 261 x 1,93% / 13 = € 62,-.

U maakt dus elke vier weken dit bedrag over.