Saldo Vakantietoeslag (VT)

Heilijgers

Dit is het vakantiegeld. De vakantietoeslag is 8% van het loon (UTA: salaris).

Volledige of gedeeltelijke storting (100% of 55%)

Uw werknemer heeft bij het saldo Vakantietoeslag een keuze:

  • u stort het saldo volledig in het Tijdspaarfonds;
  • u stort het saldo gedeeltelijk, voor 55%, in het Tijdspaarfonds. De rest betaalt u direct uit bij het loon (UTA: salaris).

Het tegoed van het saldo Vakantietoeslag wordt in mei automatisch uitbetaald aan uw werknemer, samen met het saldo Dagen. Maar uw werknemer kan ervoor kiezen tussentijds (een deel van) het saldo uit te laten betalen, als er saldo aanwezig is. Bouwplaatswerknemers vragen dit aan via de vakbonden (FNV, CNV en HZC). UTA-werknemers die vrijwillig aan het Tijdspaarfonds deelnemen, regelen dit zelf via Mijn Tijdsparen.

Voor het saldo Vakantietoeslag geldt een eigen rekeningnummer. Let ook op de vaste opbouw van het betaalkenmerk.

[(VOL/salaris) + (bedrag D)] x 8%

waarbij:

VOL/salaris = vast overeengekomen loon (uta = salaris) in de desbetreffende loonperiode (4 weken of maand).

Bedrag D = bedrag Dagen zoals berekend voor deze loonperiode. Zie het rekenvoorbeeld van Saldo Dagen.

*De hoogte van het te storten bedrag van VT kan per periode verschillen. Dit komt omdat het aantal doorbetaalde loonuren per loonperiode kan verschillen. Een werknemer kan immers verlof opnemen en daarbij gebruik maken van zijn TSF-verlofdagen.

Stel het bruto uurloon is € 20,00. Uw werknemer werkt fulltime. U betaalt per 4 weken (oftewel 160 uur). In het rekenvoorbeeld bij Saldo Dagen is uitgerekend dat hij/zij recht heeft op een storting van € 221,54 voor Saldo Dagen, dat is dus 'bedrag D' in de rekenregel. Het te storten bedrag is dan: [(160 x € 20) + (€ 221,54)] x 8% = € 273,72.

Kiest uw werknemer voor een gedeeltelijke storting, dan berekent u 55% van € 273,72 = € 150,55. Dat bedrag maakt u over naar het Tijdspaarfonds. De resterende 45%, dus € 123,17, maakt u met het loon over.