Voor wie

collega's bouwbedrijf

Bent u een bouwplaatswerknemer of UTA-werknemer? Dan is er voor u een collectieve ongevallenregeling afgesloten.

De collectieve ongevallenregeling zorgt voor een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. Aon voert deze regeling uit.