• Contact

Ongeval melden

bouwvakker met schroefmachine

Wat moet u doen na een ongeval?

U of uw werkgever meldt het ongeval aan Aon. Dat kan door het sturen van een formulier waarin het ongeval wordt gemeld.

Dodelijke ongevallen moeten telefonisch gemeld worden door uw werkgever of uw nabestaande bij Aon. Dat moet minimaal 48 uur voor de begrafenis of crematie gebeuren. Bel met Aon, telefoon
010 448 78 21.

Voor meer informatie over de ongevallenregeling kunt u de cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouw & Infra raadplegen. En dan in het bijzonder hoofdstuk 2, onder III, Algemene voorwaarden van de ongevallenregeling.

Heeft u daarna toch nog vragen? Bel dan met Aon, telefoon 010 448 78 21.

Meldingen stuurt u naar: 

Aon  
Postbus 3234 
4800 DE  BREDA 

Het schadeformulier moet binnen 3 maanden nadat het ongeval is voorgevallen worden ingestuurd.